បើក​ម៉ូតូ CBR ទៅបុក​រថ​យន្ត​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ​ដឹក​ឥដ្ឋ​ពេញ​ទំ​ហឹង បណ្តាល​ឲ្យ​បែក​ក្បាល​ធ្លាយ​ខួរ​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​នៅនឹង​កន្លែង

បើក​ម៉ូតូ CBR ទៅបុក​រថ​យន្ត​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ​ដឹក​ឥដ្ឋ​ពេញ​ទំ​ហឹង បណ្តាល​ឲ្យ​បែក​ក្បាល​ធ្លាយ​ខួរ​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​នៅនឹង​កន្លែង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s