សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ប្រចាំ​ច្រក​ព្រលានយន្តហោះ​អន្តរជាតិ​សៀមរាប ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់ រួម​និង​ថ្នាំញៀន​ទម្ងន់ ៣,៣៨​គីឡូក្រាម

សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ប្រចាំ​ច្រក​ព្រលានយន្តហោះ​អន្តរជាតិ​សៀមរាប ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់ រួម​និង​ថ្នាំញៀន​ទម្ងន់ ៣,៣៨​គីឡូក្រាម.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s