គ្រួសារ​ក្មេង​ស្រី​រង​គ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​តា​អាយុ​៧៤​ឆ្នាំ​ចាប់រំលោភ​រហូត​មាន​ផ្ទៃពោះ​៥​ខែ​រង់ចាំ​ចំណាត់ការ​ពី​សាលាដំបូង​ ដូច​កាប់​បំពង់​រង់ចាំ​ទឹកភ្លៀង

គ្រួសារ​ក្មេង​ស្រី​រង​គ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​តា​អាយុ​៧៤​ឆ្នាំ​ចាប់រំលោភ​រហូត​មាន​ផ្ទៃពោះ​៥​ខែ​រង់ចាំ​ចំណាត់ការ​ពី​សាលាដំបូង​ ដូច​កាប់​បំពង់​រង់ចាំ​ទឹកភ្លៀង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s