តំណាងរាស្រ្ត​​​អាមេរិក​ទាមទារ​ឲ្យ​លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ចុះចេញ​ពី​អំណាច

តំណាងរាស្រ្ត​​​អាមេរិក​ទាមទារ​ឲ្យ​លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ ចុះចេញ​ពី​អំណាច.

​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី​«​វិបត្តិ​នយោបាយ ​និង​សង្គម​ នៅ​កម្ពុជា​»​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s