មន្ត្រី​ប្ដឹង​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ ថា​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុក​រលួយ

មន្ត្រី​ប្ដឹង​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ ថា​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុក​រលួយ.

ក្រសួង​ព័ត៌មាន

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s