រដ្ឋាភិបាល​មិន​ខ្វល់​ខ្វាយ​ចំពោះ​ការ​កាត់​ជំនួយ​ របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ទេ

រដ្ឋាភិបាល​មិន​ខ្វល់​ខ្វាយ​ចំពោះ​ការ​កាត់​ជំនួយ​ របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ទេ.

លោក ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s