កម្លាំង​អន្ដរាគមន៍​ខណ្ឌដង្កោ​ឃាត់​ជនសង្ស័យ​២​នាក់​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​និង​ដក​អាវុធ​ភ្ជង់​សមត្ថកិច្ច

កម្លាំង​អន្ដរាគមន៍​ខណ្ឌដង្កោ​ឃាត់​ជនសង្ស័យ​២​នាក់​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​និង​ដក​អាវុធ​ភ្ជង់​សមត្ថកិច្ច.

កម្លាំង​អន្ដរាគមន៍​ខណ្ឌដង្កោ​ឃាត់​ជនសង្ស័យ​២​នាក់​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​និង​ដក​អាវុធ​ភ្ជង់​សមត្ថកិច្ច​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s