តើលោក ហ៊ុន សែន ពិតជា​និយាយ​ថា បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ចាញ់ឆ្នោត មែនឬ?

តើលោក ហ៊ុន សែន ពិតជា​និយាយ​ថា បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ចាញ់ឆ្នោត មែនឬ?.

ហ៊ុន សែន​ - angkortoday.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s