លោក សម រង្ស៊ី ស្នើ​ប្រធាន គ​ជ​ប រក្សាទុក​កញ្ចប់​សុ​វត្ដិ​ភាព (​ក​) នៅ​កន្លែង​មាន​សុ​វត្ដិ​ភាព

លោក សម រង្ស៊ី ស្នើ​ប្រធាន គ​ជ​ប រក្សាទុក​កញ្ចប់​សុ​វត្ដិ​ភាព (​ក​) នៅ​កន្លែង​មាន​សុ​វត្ដិ​ភាព.

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ - angkortoday.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s