ផ្អើល​ពេញ​ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ាញ​ថា​ប្រទះ​ឃើញ​នា​គសមុទ្រ​ ដេក​ងាប់​លើ​ច្រាំង​សមុទ្រ​

ផ្អើល​ពេញ​ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ាញ​ថា​ប្រទះ​ឃើញ​នា​គសមុទ្រ​ ដេក​ងាប់​លើ​ច្រាំង​សមុទ្រ​.

Sea Dragon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s