កញ្ចប់​​សុវត្ថិ​ភាព​ “ក” ​ទាំង​​១៣​​ការិយា​ល័យ​​នៅ​​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ​មាន​​ភាព​​មិន​ប្រ​ក្រតី​

កញ្ចប់​​សុវត្ថិ​ភាព​ “ក” ​ទាំង​​១៣​​ការិយា​ល័យ​​នៅ​​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ ​មាន​​ភាព​​មិន​ប្រ​ក្រតី​.

កញ្ចប់​សុវត្ថិ​ភាព ​ក ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​នៅ ​គ ​ជ ​ប ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​មន្ត្រី​បក្សនយោ​បាយ ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៏​។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s