បទ​វិភាគ៖ តើ​ទង្វើ​ឬ​សម្ដី​បែប​ណា​ដែល​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការ​ប្រមាថ​ព្រះមហាក្សត្រ?

បទ​វិភាគ៖ តើ​ទង្វើ​ឬ​សម្ដី​បែប​ណា​ដែល​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការ​ប្រមាថ​ព្រះមហាក្សត្រ?.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s