សមាជិក​សភា​អាមេរិក​បីនាក់​ចូលរួម​បាតុកម្ម​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រឆាំង​នឹង លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា

សមាជិក​សភា​អាមេរិក​បីនាក់​ចូលរួម​បាតុកម្ម​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រឆាំង​នឹង លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា.

លោក Dana Rohrabacher សមាជិកសភា​សរអា​ចូលរួម​​ជា​មួយ​​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ទាមទារ​​ឲ្យ​​មាន​ការ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​​នៅ​កម្ពុជា។​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s