មាន​ស្លាប់​និង​របួស​ជិត​២០០​នាក់ក្នុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

មាន​ស្លាប់​និង​របួស​ជិត​២០០​នាក់ក្នុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​.

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s