ស្ត្រី​បម្រើ​ខារ៉ាអូខេស្រលាញ់ បុរសរត់ម៉ូតូហើយនាង​ឆ្លៀតទៅ​ដេក ជា​មួយ​ភ្ញៀវ​កើតមានភ្លើងប្រចណ័្ឌ

ស្ត្រី​បម្រើ​ខារ៉ាអូខេស្រលាញ់ បុរសរត់ម៉ូតូហើយនាង​ឆ្លៀតទៅ​ដេក ជា​មួយ​ភ្ញៀវ​កើតមានភ្លើងប្រចណ័្ឌ.

ប្រចណ័្ឌ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s