នគរបាល​បដិសេធ​មិ​ន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​បាញ់​ស្លាប់​​ស្ត្រីម្នាក់​នៅពេល​មាន​ការ​តវ៉ា​

នគរបាល​បដិសេធ​មិ​ន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​បាញ់​ស្លាប់​​ស្ត្រីម្នាក់​នៅពេល​មាន​ការ​តវ៉ា​.

នគរ​បាល​ម្នាក់​ទាត់​ធាក់​ព្រះ​សង្ឃមួយ​អង្គ​គង់​នៅ​វត្ត​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ បន្ទាប់ពី​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ព័ទ្ធ​ចាប់​​​​ព្រះ​កាយ​ក្រោយ​ការ​ប៉ះអង្គិច​គ្នា​​រវាង​​កម្មករ​រោង​ចក្រ​ អេសអិល និង​សមត្ថកិច្ច​​ក្នុង​តំបន់​នេះ​កាលពីថ្ងៃអង្គារ​។ Licadho

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s